Зареєструватись на грошову допомогу можна, якщо ви перемістилися ПІСЛЯ 24 ЛЮТОГО 2022 року, та

не отримувала раніше допомогу від міжнародних організацій в тому числі і від УВКБ ООН;

► має дохід, менший за 5400 грн на особу;

► належите до таких категорій та маєте хоча б один із ❗критеріїв вразливості❗(перелічені нижче):

1) переселенці, які перемістилися після 24.02.22 та мають вразливості з Переліку нижче ;

Під час розроблення Генерального плану було враховано законодавчі та нормативні документи: Земельний кодекс України, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-13:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях».

Випадкове зображення