Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості до проєкту «Генеральний план смт Лисянка Звенигородського району Черкаської області»

Під час розроблення Генерального плану було враховано законодавчі та нормативні документи: Земельний кодекс України, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-13:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях».

Генеральний план населеного пункту складається з Пояснювальної записки, додатків і графічних матеріалів у паперовому вигляді та цифровому форматі. У текстових матеріалах визначається оцінка існуючої ситуації, оцінка сучасного стану території, архітектурно-планувальне, інженерне забезпечення та розміщення інженерних мереж, споруд, транспорт та транспортна інфраструктура, містобудівні заходи з охорони навколишнього середовища, техніко-економічні показники. До графічних матеріалів входять: Схема розташування населеного пункту в системі розселення, План сучасного використання території та схема існуючих обмежень у використанні земель, Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель, План функціонального зонування території, Схема транспортної мобільності та інфраструктури, Схема інженерного забезпечення території, Схема інженерної підготовки та благоустрою території, Збірний план земельних ділянок, наданих та не наданих у власність чи користування, План розподілу земель за категоріями, власниками і користувачами та план розподілу земель за угіддями з відображенням наявних обмежень (обтяжень), План земельних ділянок, сформованих за результатами розроблення містобудівної документації, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, План земельних ділянок, право власності на які посвідчено до 2004 року та відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру, План обмежень у використанні земель, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру на підставі розробленої містобудівної документації.

Замовником проєкту містобудівної документації є Виконавчий комітет Лисянської селищної ради Звенигородського району Черкаської області, а розробником – ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ ПЛЮС». Підстава розроблення – Рішення сесії Лисянської селищної ради від 24 лютого 2021 року № 6-19-VIII «Про розроблення генерального плану населеного пункту смт Лисянка Звенигородського району Черкаської області».

З текстовою та графічною частинами зазначеного проєкту містобудівної документації можна ознайомитися за адресою: Черкаська обл., Звенигородський р-н, смт Лисянка, площа Миру, 30.  

Відповідальним за забезпечення організації розгляду пропозицій громадськості є начальник відділу містобудування, архітектури, соціально-економічного розвитку інфраструктури та цивільного захисту Лисянської селищної ради Звенигородського району Черкаської області – Карасевич Володимир Степанович.

Подання пропозицій та їх розгляд здійснюється з 19.09.2023 по 18.10.2023 в приміщенні Лисянської селищної ради. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання щодо розроблення Генерального плану смт Лисянка Звенигородського району Черкаської області відбудуться 03.10.2023 об 10:00 в приміщенні Лисянської селищної ради: смт Лисянка, площа Миру, 30.  


ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН СМТ ЛИСЯНКА ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


  Проектний план